Grunt Poliuretanowy PB-230


Skoncentrowany grunt poliuretanowy przeznaczony do gruntowania chłonnych, niechłonnych i pylących podłoży występujących w budownictwie. Grunt rozcieńcza się rozcieńczalnikiem SU.

 Polecany do stosowania pod:

 Klej Poliuretanowy Dwuskładnikowy do Parkietu PB-890
 Klej Poliuretanowy Jednoskładnikowy do Parkietu PB-835
 Klej Elastyczny HB-810

 

Grunt Poliuretanowy niskoemisyjny PB-235

 


Skoncentrowany grunt poliuretanowy przeznaczony do gruntowania chłonnych, niechłonnych i pylących podłoży występujących w budownictwie.  Może być stosowany jako środek do wzmocnienia podłoży i do odcięcia wilgotnosci resztkowej.

Polecany do stosowania pod:

    Klej Poliuretanowy Dwuskładnikowy do Parkietu PB-890
    Klej Poliuretanowy Jednoskładnikowy do Parkietu PB-835
    Klej Elastyczny HB-810

 

Grunt Rozpuszczalnikowy SB-210

 


Rozpuszczalnikowy koncentrat na bazie żywic syntetycznych, przeznaczony do gruntowania chłonnych i niechłonnych podłoży powszechnie występujących w budownictwie. Grunt rozcieńcza się rozcieńczalnikiem SR.

Polecany do stosowania pod:

    Klej Rozpuszczalnikowy do Parkietu RB-860
    Klej Syntetyczny do Parkietu SB-870

 

Grunt Dyspersyjny WB-220

 


Dyspersyjny koncentrat przeznaczony do gruntowania chłonnych i niechłonnych podłoży przed aplikacją klejów. Ogranicza porowatość oraz polepsza przyczepność podłoża.

Polecany do stosowania pod:

    Klej Dyspersyjny do Parkietu WB-840
    Klej Syntetyczny do Parkietu SB-870

 

Grunt do Powierzchni Niechłonnych WB-280

 


Specjalistyczny grunt przeznaczony do stosowania na podłoża gładkie, szczelne i niechłonne przed zastosowaniem mas wyrównujących. Szczególnie nadaje się do stosowania jako mostek szczepny na starych podłożach ceramicznych. Zawiera domieszke kwarcu. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

 

Grunt do Powierzchni Chłonnych WB-290

 


Koncentrat preparatu na bazie dyspersji żywic syntetycznych przeznaczony do gruntowania podłoży wiązanych cementem (zmniejszający chłonność i podwyższający przyczepność) przed zastosowaniem mas wyrównujących. Dodany do mas szpachlowych podwyższa ich elastyczność. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

 

Producenci: